Innføring av avgift på formidling av betalingsfjernsyn i kabelnett

St.prp. nr. 62, innst. S. nr. 141 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelag for kirke- og undervisningskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 06.04.1989 Innst. S. nr. 141 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 24.04.1989