Direktoratet for statens skogers virksomhet i året 1987. Salg av statsskog og eiendommer

St.meld. nr. 35, innst. S. nr. 205 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 20.05.1989 Innst. S. nr. 205 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1989