Lov om universiteter og vitenskapelige høgskoler (universitetsloven)

Ot.prp. nr. 62, innst. O. nr. 87, besl. O. nr. 95, besl. L. nr. 7, besl. O. nr. 130 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 23.05.1989 Innst. O. nr. 87 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1989

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 15.06.1989

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1989