Endringer i reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Innst. 319 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.05.2016 Innst. 319 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2016