Lov om endringer i lov 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs (børsklagenemnd)

Ot.prp. nr. 54, innst. O. nr. 81, besl. O. nr. 91 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1989 Innst. O. nr. 81 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 26.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 01.06.1989