Lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikkloven)

Ot.prp. nr. 58, innst. O. nr. 97, besl. O. nr. 117, besl. L. nr. 9, besl. O. nr. 132 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 25.05.1989 Innst. O. nr. 97 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1989

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 15.06.1989

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1989