Det videre arbeid med spesialavfall

St.prp. nr. 111, innst. S. nr. 308 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 17.06.1989 Innst. S. nr. 308 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1989