Tilleggsbevilgninger under Kommunal- og arbeidsdepartementets og Miljøverndepartementets budsjett for 1989 om tiltak for bedre kjemikaliekontroll og beredskap

St.prp. nr. 83, innst. S. nr. 301 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 16.06.1989 Innst. S. nr. 301 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1989