På rett kurs. Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning

Meld. St. 35 (2015-2016), Innst. 72 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 72 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding om forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. Hensikten med meldingen er å sikre trygg ferdsel for skipsfarten, redusere risikoen for at ulykker skjer og redusere omfante av ulykker dersom de oppstår. Meldingen ble vedlagt protokollen. Stortinget vedtok dessuten å be regjeringen utarbeide en egen stortingsmelding om bedre samhandling mellom alle aktørene npr det gjelder forebyggende sjøtrygghet og kystberedskap.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2016