Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer m.v.

Innst. S. nr. 164 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.04.1989 Innst. S. nr. 164 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 11.05.1989