Samtykke til ein ratifikasjon av ein Protokoll av 31. oktober 1988 til ECE-konvensjonen av 13. november 1979 om langtransporterte grenseoverskridande luftforureiningar, som gjeld kontroll av utslepp av nitrogenoksid eller av den mengda av nitrogenoksid som kryssar nasjonale grenser

St.prp. nr. 82, innst. S. nr. 255 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 07.06.1989 Innst. S. nr. 255 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1989