Mellombelse statsgaranterte lån i Noregs Bank til oppdrettsanlegg for laks og aure i Finnmark og Nord-Troms, og om auke av garantifullmakta for lån i Noregs Bank

St.prp. nr. 104, innst. S. nr. 271 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1989 Innst. S. nr. 271 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1989