Fremskyndet generell tollavvikling overfor Spania

St.prp. nr. 84, innst. S. nr. 168 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.05.1989 Innst. S. nr. 168 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1989