Endrede bevilgningsvedtak m.m. for 1989 vedrørende Sivil luftfart, Vegformål, Jernbanetransport og Telekommunikasjoner

St.prp. nr. 60, innst. S. nr. 111 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 08.03.1989 Innst. S. nr. 111 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.1989

   Behandlet i Stortinget: 30.03.1989