Norsk jernbaneplan 1990-1993

St.meld. nr. 54, innst. S. nr. 246 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1989 Innst. S. nr. 246 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1989