Revidert nasjonalbudsjett 1989

St.meld. nr. 2. Budsjett-innst. S. IV for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1989 Budsjett-innst. S. IV (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1989