Lov om lostjenesten m.v.

Ot.prp. nr. 43, innst. O. nr. 88, besl. O. nr. 113 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 23.05.1989 Innst. O. nr. 88 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1989

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1989