Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Ot.prp. nr. 90 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      IKKE-BEH