Etablering av Maritimt A/A-register

St.prp. nr. 119, innst. S. nr. 263 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for sjøfarts- og fiskerikomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.06.1989 Innst. S. nr. 263 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1989