Fortegnelse over statens eiendommer

St.meld. nr. 10, innst. S. nr. 226 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1989 Innst. S. nr. 226 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1989