Retningslinjer for prismyndighetenes virksomhet i 1989

St.meld. nr. 42, innst. S. nr. 179 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.05.1989 Innst. S. nr. 179 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1989