Endring av Regulativ for tillegg m v til utskrevne vernepliktige mannskaper

St.prp. nr. 117, innst. S. nr. 268 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1989 Innst. S. nr. 268 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989