Del 40 av NATO's fellesfinansierte infrastrukturprogram

St.prp. nr. 76, innst. S. nr. 159 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 25.04.1989 Innst. S. nr. 159 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 02.05.1989