Visse endringer/tillegg m v til det nasjonalfinansierte bygge- og anleggsprogram i Forsvaret

St.prp. nr. 67, innst. S. nr. 170 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 09.05.1989 Innst. S. nr. 170 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1989