Lov om oppheving av lov av 26. juni 1925 nr. 4 om hundeavgift

Ot.prp. nr. 47, innst. O. nr. 42, besl. O. nr. 56 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 05.04.1989 Innst. O. nr. 42 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1989

   Behandlet i Odelstinget: 10.04.1989

   Behandlet i Lagtinget: 24.04.1989