Rettferdsvederlag frå statskassa

St.prp. nr. 59, innst. S. nr. 144 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.04.1989 Innst. S. nr. 144 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 26.04.1989