Glommens og Laagens Brukseierforening. Tillatelse til regulering av Aursunden

St.prp. nr. 48 (1996-97), Innst. S. nr. 200 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 16.05.1997 Innst. S. nr. 200 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1997