Midlertidig lov om regulering av inntekter og utbytte (lønnslov)

Ot.prp. nr. 42, innst. O. nr. 39, besl. O. nr. 53 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.03.1989 Innst. O. nr. 39 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.1989

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.1989

   Behandlet i Lagtinget: 30.03.1989