Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om full stopp i alle permisjoner og fremstillinger for drapsdømte og dømte for grove voldsforbrytelser

Dokument nr. 8:30, innst. S. nr. 151 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.04.1989 Innst. S. nr. 151 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 26.04.1989