Ymse endringar på statsbudsjettet for 1989 under Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 80, innst. S. nr. 157 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 25.04.1989 Innst. S. nr. 157 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.1989

   Behandlet i Stortinget: 02.05.1989