Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1988

Dokument nr. 2, innst. S. nr. 289 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1989 Innst. S. nr. 289 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1989