Forsvarets ombudsmannsnemnds beretning om virksomheten i tiden 1 januar-31 desember 1988

Dokument nr. 5, innst. S. nr. 189 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.05.1989 Innst. S. nr. 189 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989