Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1 januar-31 desember 1988

Dokument nr. 6, innst. S. nr. 188 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1989 Innst. S. nr. 188 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1989

   Behandlet i Stortinget: 25.05.1989