Forslag fra stortingsrepresentantene Ole Gabriel Ueland og Lars Velsand om endringer i lov av 24. mai 1961 nr.1 om sparebanker

Dokument nr. 8:41, innst. O. nr. 89 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Lars Velsand, Ole Gabriel Ueland Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.05.1989 Innst. O. nr. 89 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1989