Forslag fra stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde om godkjenning av Fjellsiden privatskole

Dokument nr. 8:43, innst. S. nr. 259 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans J. Røsjorde Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1989 Innst. S. nr. 259 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989