Bevilgning til erstatning i forbindelse med opprettelsen av Nesøytjern naturreservat, Asker kommune

St.prp. nr. 95, innst. S. nr. 242 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 05.06.1989 Innst. S. nr. 242 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1989