Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Stortinget skal be Regjeringen utrede og legge spørsmålet frem for Stortinget om Christiania Spigerverk A/S kan stå for Norsk Jern Holdings behov for trådvalseverk, fremfor et anlegg i Danmark

Dokument nr. 8:44, innst. S. nr. 272 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 09.06.1989 Innst. S. nr. 272 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989