Bevilgning til Småbedriftsfondets grunnfond

St.prp. nr. 107, innst. S. nr. 235 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 02.06.1989 Innst. S. nr. 235 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989