Tilleggsbevilgning på kap. 1520, Pressestøtte og informasjonstiltak, på grunn av forverret økonomi i norsk dagspresse

St.prp. nr. 110, innst. S. nr. 282 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1989 Innst. S. nr. 282 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1989