Lønnsregulering for de offentlige tjenestemenn m.fl.

St.prp. nr. 76 (1996-97), Innst. S. nr. 262 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1997 Innst. S. nr. 262 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1997