Tilleggsbevilgning for 1989 til ekstra elevplasser i videregående skole

St.prp. nr. 112, innst. S. nr. 253 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1989 Innst. S. nr. 253 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1989