Statsavgift ved totalisatorspill og endringer i Statsbudsjettet for 1989 kap. 5571

St.prp. nr. 123, innst. S. nr. 286 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Pkt. II er forelagt for landbrukskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 13.06.1989 Innst. S. nr. 286 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1989