Forslag fra stortingsrepresentantene Kjell Helland, Kåre Gjønnes, Rolf Nilssen og Per Aas om bedring av konkurransesituasjonen for bedrifter innenfor den kraftintensive industri

Dokument nr. 8:51 for 1988-89 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Edvard Helland, Kåre Gjønnes, Per Almar Aas, Rolf Nilssen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      IKKE-BEH