Satellittsendinger med reklame i lokalt betalingsfjernsyn. Lov om endringer i lov 27. november 1987 nr. 71 om nærkringkasting

Ot.prp. nr. 87 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kulturdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      IKKE-BEH