Tillegg i bevilgningen for 1989 under kap. 440 Politiet for å dekke politiets utgifter i forbindelse med asylsøkerbehandlingen

St.prp. nr. 134, innst. S. nr. 293 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1989 Innst. S. nr. 293 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1989