Likviditetslån til fiskerinæringen i 1989 og finansiering av havbeiteprosjekter

St.prp. nr. 136, innst. S. nr. 299 for 1988-89

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1989 Innst. S. nr. 299 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1989