Budsjett-innst. S. III Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjett-terminen 1. januar til 31. desember 1988.

Budsjett.innst. S. III for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet