Oljedirektoratets årsberetning 1986

St.meld. nr. 71 for 1986-87, innst. S. nr. 13 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet