Ansvar for tiltak og tenester for psykisk utviklingshemma

St.meld. nr. 67 for 1986-87, innst. S. nr. 18 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet