Representantforslag om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens

Dokument 8:2 S (2016-2017), Innst. 170 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 16.02.2017 Innst. 170 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag om tiltak for å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens. Det ble vedtatt tre forslag, som henholdsvis gikk ut på å be regjeringen om: 1) å sikre at pasienter som vurderer å benytte seg av utenlandske helsetjenester advares mot riskoen for smitte med antibiotikaresistente bakterier, 2) fremme forslag om å stille krav om forhåndsgodkjenning for refusjon av utgifter til sykehusbehandling i utlandet og 3) fremme tiltak for å hindre økt bruk av pasientbehandling i land med høy risiko for spredning av anitbiotikaresistente bakterier.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 23.02.2017